Under Fredrik Reinfeldts dryga tio år som partiledare gjorde Moderaterna en rad omsvängningar. En av de mer anmärkningsvärda var att anamma Miljöpartiets migrationspolitik.

Politiska partier förändras oftast stegvis, och efter en tid av glidning i en särskild fråga är det lätt att glömma att de för bara några år sedan tyckte precis som den där motståndaren som i dag utmålas som oansvarig eller rent fascistisk.

Detta är tydligt i fallet Moderaterna och asyl- och migrationspolitiken.

Så här skrev Moderaterna i en riksdagsmotion i oktober 2000:

Det är viktigt att skilja på flyktinginvandring och invandring i övrigt. I massmedia framställs ofta människor som söker asyl och som smugglats in i landet som flyktingar även om deras motiv till att lämna hemlandet företrädesvis är ekonomiska. Flykting är man om kriterierna för skyddsbehov i utlänningslagen är uppfyllda, och då har man rätt till permanent eller tillfälligt skydd. 

Missbruk av asylrätt skall stävjas så långt som möjligt. Asyl skall ges till personer som dokumenterat blivit förföljda enligt Genévekonventionens bestämmelser. Det ankommer på den asylsökande att styrka sin identitet och att förete trovärdiga handlingar och att i övrigt samarbeta i asylprocessen. I annat fall skall avslag ges eller när skyddsbehov sannolikt föreligger, ett tillfälligt uppehållstillstånd i avvaktan på fullt klarläggande av identitet och övriga förhållanden. 

Invandringspolitiken måste vara tydligt utformad och ha en förankring i breda folklager. Främlingsfientlighet och negativa attityder uppstår om misstanke finns att de som fått uppehållstillstånd inte är egentliga flyktingar. Ett ökat stöd för invandring kan bara uppnås om invandrarna ses som individer som utvecklar och berikar Sverige i stället för att ses som ett socialt problem. 

Svenskarna och deras politiker måste också tydligt markera sin vilja att försvara de värderingar och de kulturmönster som vi i Sverige uppnått under en lång utvecklingsperiod. Ömsesidig tolerans av olika traditioner och levnadsmönster måste upprätthållas, men det får inte innebära att värderingar och utmanande livsstilar skall accepteras när de står i uppenbar konflikt med de värderingar som vuxit fram i Sverige vad gäller t.ex. synen på jämställdhet och barnens rättigheter.

Uppehållstillstånd för anhörigaReglerna för familjeåterförening eller för andra nära anhöriga kan göras mer generösa om försörjningskrav införs. Den eller de som vill att en nära anhörig skall få bosätta sig i Sverige måste åta sig ett försörjningsansvar och också kunna visa att bostad finns.

Det är anmärkningsvärt att ovanstående text i dag ses som främlingsfientlig och/eller sverigedemokratisk. Denna förskjutning har alltså skett på knappt 15 år.

Ett tecken i tiden är att den förre statsministern i en intervju i danska Politiken hävdar att Sverige har gott om fält och skogar som borde kunna bosättas av flyktingar. Denna sorts verklighetsfrånvända resonemang hoppas jag vi kommer få se mindre av nu, i alla fall inom borgerligheten.

Men jag håller inte andan…

Läs även:
PJ Anders Linder: M ska inte föra MP:s invandringspolitik