Regering och riksdag har satt in en rad åtgärder med syfte att erbjuda långtidsarbetslösa och grupper som står långt utanför arbetsmarknaden en väg in i värmen. Syftet är gott. Genom anställningsstöd, då staten står för upp till 80 procent av lönen, blir dessa grupper mer intressanta för arbetsgivarna, är tanken.

Men det finns flera problem med denna sorts arbetsmarknadspolitik. Dels skapar det en parallell arbetsmarknad där vissa grupper är mer lukrativa att anställa än andra, dels fråntas företag incitament att anställa någon de måste betala hela lönen för.

Det sistnämnda, att endast anställa lönebidragsförsörjda, tycks ha satts i system av vissa företag. De anställer helt enkelt främst personer för vilka staten, alltså skattebetalarna, står för upp till 80 procent av lönen. Detta skapar en märklig konkurrenssituation. Föreställ dig att du som företagare får möjlighet att kapa lönekostnaderna i en sådan omfattning…

Under 2010-2014 betalades 73,1 miljarder kr ut i lönesubventioner till privata företag. Någon granskning om hur dessa pengar har använts har inte gjorts. Arbetsförmedlingen hänvisar till sekretesslagstiftningen.

Jag vet personligen fall där det fuskats. Betydligt fler än jag kan intyga detta. Det fuskas på olika sätt. Vissa oseriösa företagare blåser den anställde på delar av den redan subventionerade lönen. Som lönebidragsanställd är du inte trolig att ställa till med så mycket bråk.

Ett annat sätt är att skenanställa familj, vänner och bekanta. Ett tredje att sätta i system att bara anställa personer med lönebidrag. Det är visserligen i sig inte att fuska utan egentligen bara en konsekvens av hur systemet fungerar. Och just detta riskerar att på sikt få de allvarligaste konsekvenserna. Vem vill egentligen betala full lön när man kan få statliga subventioner?

Sverige har alltså fått en parallell arbetsmarknad. Hundratusentals människor, ty så många har de nu blivit, kliver upp på morgonen för att gå till skenbart helt vanliga jobb. Men deras lön betalas inte av arbetsgivaren utan av skattebetalarna.

73 miljarder på fem år. Den summan lär öka. För tro inte att den sittande regeringen har några goda idéer på hur långtidsarbetslösa och utrikes födda, som har betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, ska bli självförsörjande på riktigt.

Vi kan räkna med fler sorters bidragsanställningar framöver. I statistiken räknas ju lönebidragsanställda som vanliga arbetande.