Sverige.

Landet där rasideologin har återvänt förklädd till ”antirasism” och där det numera är en skam och officiell skuld i att vara en vit man.

Ett land där kulturministern inleder samarbete med Rättviseförmedlingen, en organisation vars styrelseordförande är en kvinna som hävdar att män ger henne kväljningar.

Ett land där Försvarsmakten begär 16 miljarder kr extra under fyra år för att klara miniminivån i sitt åtagande men nobbas av finansministern.

Ett land där Migrationsverket begär 18 miljarder extra vid sidan om de 48 miljarder det begärde i fjol för att klara inströmningen av asylsökande och givetvis inte nobbas av finansministern.

Ett land för Försvarsmakten i stället för att freda svenskt territorium lägger resurser på att tillsätta en genderrådgivare på varje militär enhet.

Ett land som ska föra en s.k. feministisk utrikespolitik men där utrikesministern kryper för Putin.

Listan kan förstås göras mycket längre. Men poängen är tydlig:

Ja, Sverige har officiellt blivit galet.