Sexköpslagen finns enligt dess försvarare till för att minska efterfrågan på sex mot ersättning. Syftet är att få till stånd (!) en attitydförändring i samhället så att stigmat mot sexköparen ökar.

Sexköpare ska helt enkelt behandlas som paria av samhället. Det ska kosta socialt att bli påkommen (det var en av tankarna bakom dåvarande justitieminister Beatrice Asks förslag på att personer misstänkta för just sexköp skulle få ett brev från polisen i gredelinfärgat kuvert så att hela familjen kunde se vad det handlade om utan att ens öppna kuvertet).

När det däremot gäller människor som reser till ett annat land i syfte att rasera världsarv och mörda, våldta, halshugga och lemlästa människor, är det enligt vänsterpolitikerna viktigt att inte stigmatisera dem vid hemkomst.

Förklara logiken bakom den avvägningen den som kan. Jag kan bara dra slutsatsen att den är ett uttryck för en perverterad syn på demokrati, mänskliga rättigheter och religion. En perfekt storm av stolligheter från socialismen, feminismen och postmodernismen kokar ned till detta absurda ställningstagande.

Detta är ingen dystopi. Det är Sverige. I dag.