Stefan Löfven leder en regering som sitter kvar endast för att oppositionen tillåter det. Den lägger förslag som innebär högre skatter för vanligt folk, den har inga svar på hur skolkrisen ska lösas, hur den akuta bostadsbristen ska bemötas och den vill upprätthålla en havererad migrations- och integrationspolitik.

Som Ivar Arpi konstaterar i SvD måste situationen i svensk politik te sig fullständigt obegriplig för den som betraktar Sverige utifrån. Den rödgröna regeringen regerar landet på oppositionens budget. Den borgerliga oppositionen kan enligt en blocköverskridande överenskommelse inte rösta på sin egen budget eftersom den då kan riskera att vinna ännu en gång. Därför ska den lägga ned sina röster.

I stället för att försöka få igenom sin politik ägnar oppositionen sig åt att göra så kallade tillkännagivanden i riksdagen – som regeringen kan strunta i. I dessa tillkännagivanden samarbetar Alliansen med Sverigedemokraterna, det parti man absolut inte vill ha något samröre med.

Så ser svensk politik ut just nu. Det upprörande är att den här absurda situationen inte skulle ha behövt uppstå om oppositionen bara släppt sin beröringsskräck till SD och satt sig ned vid förhandlingsbordet efter valet. Varför vänta? Det kommer knappast bli lättare efter nästa val.

Anna Kinberg Batra hoppas uppenbarligen att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet ska köra landet i diket fullständigt och att besvikna S-väljare ska gå över blockgränsen. Helst till M. Detta är ett vågspel. För vad händer om de besvikna S-väljarna inte går till M utan i stället till SD?

En fortsatt SD-tillväxt är trolig eftersom just de frågor som lockar väljare till partiet – asylinvandringen, segregationen, kommuners växande svårigheter att finansiera kärnområdena i välfärden – ser ut att öka i både betydelse och allvar.

Näringslivet vill se ett slut på Decemberöverenskommelsen. Alliansens egna väljare vill se ett samarbete med SD. Argumentet mot ett sådant har varit att partierna står för långt ifrån varandra.

Men man ska minnas att Alliansen faktiskt regerade i åtta år på en kvartett bestående av ett parti som vill kvotera föräldraförsäkringen, ett som vill ha vårdnadsbidrag, ett som vill gå med i Nato, två som absolut inte vill gå med i Nato, ett som vill bygga ut kärnkraften, ett som vill avskaffa kärnkraften och så vidare. Och ändå fungerade det. Det kallas att kompromissa.

Om ett samarbete med SD, som kan se ut på lite olika sätt, inte kommer till stånd, riskerar Alliansen att behöva tampas med ett SD i 20-procentsklassen 2018. Frågan är vad alliansledarna har för plan då.