På söndagskvällen amerikansk tid upphörde den amerikanska statens massövervakning av den egna befolkningen. Senatorn tillika presidentkandidaten Rand Paul såg till att det varken blev en förlängning av Patriot Act eller en ny ”reformerad” lag med det käcka namnet USA Freedom Act (roligt att övervakning och repression alltid benämns som ”patriotism” och ”frihet” i staterna).

Det är förstås endast fråga om en ytterst tillfällig seger. I praktiken betyder det ett glapp på några dagar innan en ny lag är på plats. Det var ändå ett stort ögonblick för Paul, som genom detta kan sägas ha kickat igång sin kampanj. Rand Paul har varit en högljudd kritiker av Patriot Act och NSA:s massövervakning i åratal.

Obama och andra försvarare av massövervakningen har varnat för att landet nu är praktiskt taget blint inför eventuella hot. Det är ännu en i en lång rad av lögner och halvsanningar som den amerikanska administrationen presenterat för allmänheten.

Ty det är precis som Rand Paul säger: Om man vill övervaka någon som är misstänkt för brott, gå till en domstol! Det är just detta som NSA tidigare har vilselett allmänheten genom att hävda att de också gör. Att de inte samlar in uppgifter om alla amerikaners telefonsamtal i bulk.

Snowdens avslöjanden visade att NSA de facto har samlat in all telefon- och internettrafik från alla amerikaner, och genom sina partners även resten av världen, hela tiden. I åratal. Utan Snowden hade NSA:s befogenheter inte ifrågasatts, ty allmänheten hade inte fått veta något. Det hade inte funnits en press att reformera någonting.

Massövervakningen kommer fortsätta. Men sannolikt i en något mindre vulgär form. Det lutar åt att USA får ett system som liknar det datalagringsdirektiv som Sverige implementerade och sedan beslutade behålla, trots att det av EU-domstolen anses bryta mot rätten till privat kommunikation. Det skulle innebära att myndigheterna själva får gå till operatörerna och begära ut trafikuppgifter.

Efter all maktfullkomlighet, alla lögner och halvsanningar från amerikanska politiker och NSA, skulle det inte förvåna mig det minsta om datalagringen fortsätter precis som tidigare. Oavsett vilken reform politikerna kommer överens om.

För vem kan egentligen garantera att så inte sker? NSA har ju ägnat sig åt olaglig massövervakning i ett decennium. Ljugit om det. Och kommit undan med det.