Plikt och rätt. Två begrepp som hör tätt samman i ett fungerande samhälle. För att få något behöver du ge något. Det finns inga gratisluncher.

I det moderna Sverige tycks det mesta tyvärr mest handla om just gratisluncher. Att kräva sin rätt. På andras bekostnad, givetvis.

Ett färskt exempel är en asylsökande kvinna som fått avslag på sin asylansökan två gånger men beslutat att kvarstanna illegalt i Sverige. Eftersom vårt land är så generöst med gratisluncher får hennes tre barn gå i skola under tiden hon vistas här. Den 8 juli kom en anmärkningsvärd dom från förvaltningsrätten i Umeå som ger kvinnan och hennes barn rätt till försörjningsstöd. Trots att hon alltså uppehåller sig i Sverige illegalt.

Denna dom kan, som Widar Andersson konstaterat i Folkbladet, få långtgående konsekvenser. Det första vi kan konstatera är att ett nej på en asylansökan inte betyder någonting i praktiken. Så länge du inte själv åker till polisstationen och anmäler att du vill bli utvisad räcker det att du håller dig undan. Barnen får gå i skola under tiden och du rätt till sjukvård, allt på svenska skattebetalares bekostnad.

Förvaltningsrättens dom innebär att den som vistas illegalt i Sverige även har rätt att bli försörjd här. Detta sänder förödande signaler. Dels sätter det i praktiken svensk migrationspolitik ur spel. Om man inte blir utvisad efter ett avslagsbesked, om barnen får gå i skola och om man som illegal immigrant dessutom har rätt till försörjning via kommunen, har idén med reglerad invandring i praktiken upphävts. I praktiken kan nämligen vem som helst komma, med lätthet undkomma konsekvenserna av ett avslag på ansökan att få stanna i landet och sedan casha in välfärdsförmåner som skola, vård och försörjningsstöd.  

Det vore lätt att skylla allt på Miljöpartiet. Men det är trots allt allianspartierna som har möjliggjort denna utveckling genom att samverka med MP. Vi ser en ny sorts gränslöshet i Sverige. En gränslöshet som endast gagnar den som inte har för avsikt att följa svensk lag eller själv bidra med någonting.

Tänk på vilka signaler detta sänder ut i världen.

Läs även:
Per Gudmundson, Merit Wager