I kommentarsfältet till en bloggpost om Amnesty Internationals ställningstagande för en avkriminalisering av sexhandel, och svenska Amnestys motstånd mot detta, diskuterades frågan om det skulle vara möjligt att bli medlem i Amnesty utan att tillhöra den moralistiska svenska delen av organisationen.

Svaret var inte uppenbart ens för svenska Amnesty när jag frågade dem. En läsare kollade dock upp saken med Amnesty International och fick efter några turer äntligen besked. Tyvärr är svaret nej. Ett internationellt medlemskap är endast möjligt för dem i länder som saknar en egen nationell gren av organisationen.

Detta betyder att jag avstår från att bli medlem. Den som vill kan förstås ändå donera pengar till Amnesty utan att de kommer svenska moralister till del.