Det brinner i Sverige. I Malmö har det brunnit i snitt drygt fem bilar om dygnet sedan i söndags. Totalt har minst 75 bilar brunnit i Malmö i sommar. Men även på andra håll, i Göteborg, Vingåker och Skara, har det brunnit såväl bilar som husbilar på sistone.

Eva Andersson, professor i kulturgeografi, förklarar den stora ökningen av bilbränder med ”frustration och missnöje”. En annan professor i kulturgeografi, Bo Malmberg, har sin syn klar:

Rika ungdomar kan åka ut och festa på segelbåten. De som inte har tillgång till sådana materiella resurser ordnar något annat – som att bränna en bil. Det blir en slags party det också, eller åtminstone en upplevelse.

Idén att ungdomar och unga vuxna bränner bilar bara för att grannen har mer pengar är farlig.

Detta perspektiv – att det är inkomstklyftor som är orsaken till att någon väljer att gå ut och tutta på grannens bil eller kasta sten på räddningspersonal så att den som behöver hjälp brinner inne – skymmer sikten för de kriminalpolitiska insatser som behövs för att komma tillrätta med problemet.

Även om gängkriminalitet, arbetslöshet och en misslyckad skola säkert kan utgöra delar i en händelsekedja som förklarar varför vissa unga begår den här sortens brott, går det aldrig att komma ifrån det personliga ansvaret (och föräldrarnas ansvar i fall med minderåriga).

Varför bränner vissa bilar? Därför att de kan.

En bilbrand är knappast den första kriminella handling en ung person begår. Det har börjat med något annat. Men om varken föräldrar, den övriga vuxenvärlden eller rättsväsendet har satt ned foten längs vägen, om det kriminella beteendet inte har fått några kännbara konsekvenser för den unge, vad finns då för incitament att sluta?

Jag vet att Sverige har förtvivlat svårt med just incitament, men vi behöver faktiskt börja prata om dem nu. Det gäller allt från skattepolitik till arbetsmarknadspolitik, kriminalpolitik och migrationspolitik.

Förlorarna när kriminella ursäktas och deras brott relativiseras är alla som bara vill gå till plugget, ta bussen till jobbet och leva sina liv i fred.

Från vänsterhåll tycks idén med fler fritidsgårdar, rabatterad tandvård och gratis glasögon vara lösningen, gärna kombinerad med poliser som ”förstår”. Dessa tankar har tillåtits dominera kriminalpolitiken alltför länge nu. Samhället håller på att ge upp våldsmonopolet, och det går rasande fort utför.

Det får vara slut med kaffe, bullar och dialog. Rättsväsendet har en enda uppgift när det gäller personer som ger sig på andras liv och egendom: grip, döm, lås in.

Somliga håller förstås inte med. För dem är lösningen ännu enklare: ge alla en segelbåt.