Ett av regeringens stora löften denna mandatperiod var att korta vägen till arbete för nyanlända, i synnerhet personer med efterfrågad kompetens. Det finns förstås ingen som är motståndare till detta i grunden. Frågan är bara hur det ska gå till.

Regeringens linje blev att i samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter upprätta så kallade snabbspår. Det skulle bland annat handla om snabbare validering. Snabbspåren lanserades i början av 2015 och har vuxit kontinuerligt.

De så kallade traineetjänsterna i välfärden är ett konstaterat fiasko. Nu visar det sig att inte heller satsningen på snabbspår har burit frukt, åtminstone inte än. Svenska Dagbladet har tittat närmare på hur det har gått för gruppen slaktare och styckare, som är en mindre grupp om runt hundra individer, och funnit att inte en enda person fått arbete via snabbspåret.

En förklaring som arbetsgivarna pekar ut är föga förvånande: Arbetsförmedlingen. Att denna dysfunktionella myndighet som inte ens klarar sitt basuppdrag skulle få svårt att arbeta med något nytt som snabbspår var ingen högoddsare. Okunskap och ett ständigt byte av handläggare har fått företagare att till slut ledsna. En liknande situation beskrivs inom andra branscher.

Granskningen visar även att endast fyra procent av de 58 000 som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag finns med i något av snabbspåren. I klartext innebär detta att fyra procent är efterfrågade på arbetsmarknaden utifrån sin yrkeskompetens. Det är alltså denna lilla grupp som regeringen talat så mycket om under de senaste 18 månaderna.

Även från Tyskland berättas att det inte går så bra som väntat att få ut nyanlända i arbete. I detta fall är det storföretag som inte lyckats leva upp till sina stora ord från hösten 2015. Nu hävdas det i stället att ”optimismen kring att en våg av migranter kan stärka den ekonomiska tillväxten och minska arbetsbristen i Tyskland håller på att gå upp i rök.” Det känns igen.

Eftertankens kranka blekhet drabbar nu både Tyskland och Sverige. Den svenska regeringens snabbspår verkar bli ungefär lika snabba och effektiva som den svenska järnvägen. Där spåren går av.