Centerpartiet har under lång tid velat förmedla en bild av sig självt som ett seriöst och ansvarstagande parti. Det var också budskapet när partiet skulle ta ställning till regeringens gymnasieamnesti för ensamkommande. ”Detta är inget vi gör med vänsterhanden”, sade Annie Lööf i SVT:s Agenda.

Centern behövde emellertid bara några dagar för att fatta beslut om regeringens proposition när den väl var lagd. Under tisdagseftermiddagen kom beskedet att C ställer sig bakom förslaget, som därmed blir lag.

”Ett riktigt dåligt förslag, illa utformat”, konstaterade Lööf på presskonferensen. Uppenbarligen så dåligt att C inte kunde göra annat än att släppa igenom det i riksdagen. Innan pressträffen var slut hade Lööf mage att önska en mer långsiktig migrationspolitik med bredare parlamentarisk uppslutning. Man häpnar över arrogansen.

Det har spritts en rad felaktiga påståenden om den grupp ensamkommande som omfattas av regeringens proposition. Ett sådant är att de har fått avslag för att de bedömts vara över 18 år. Detta är inte det primära skälet till avslag om asyl. Det viktigaste skälet är att de i flera rättsliga instanser bedömts sakna skyddsskäl. Dessa skyddsskäl ska vara individuella, det räcker inte att råka komma från ett föga trevligt land som Afghanistan för att anses ha rätt till skydd.

Grunden i asylpolitiken – en individuell prövning av asylskälen – faller härmed ihop fullständigt. Sveriges lagstiftande församling belönar personer som har ljugit som sin ålder och fått avslag på sin asylansökan. Det sänder oerhört tydliga signaler till omvärlden.

Den 1 juli får Sverige en lag som låter längden på handläggningstiden avgöra om en person ska få uppehållstillstånd eller ej. En lag som kommer låta överåriga som ljugit om sin ålder stanna medan sanningsenliga asylsökande avvisas. En lag som kostar flera miljarder kronor.

”Centern kan väl betala de 3 miljarder förslaget kostar ur den egna partikassan”, föreslår MUF-ordföranden Benjamin Dousa. Ett utmärkt förslag.

Centerpartiets försök att utmåla sig som ett seriöst och ansvarstagande parti har nått vägs ände. Charaden är över. Alla har nu inför mediernas kameror fått se vad Centern går för när saken ställs på sin spets.

En tydligare varudeklaration är svår att begära.

Läs även:
Benjamin Dousa