Vad vet vi egentligen om vår samtid? Inte mycket, om vi ska tro Sveriges enda kriminolog Jerzy Sarnecki.

I sitt senaste utspel hävdar nämligen Sarnecki att det är osäkert om brottsligheten alls ökar i Sverige. Osäkerhetsfaktorerna är så många att vi inte kan veta, menar Sarnecki som kallar föreställningen i debatten om lag och ordning ”kraftigt överdriven”.

Som Ann-Charlotte Marteus beskriver i sin eminenta text har Jerzy Sarnecki historiskt hittat alla möjliga och omöjliga förklaringar till ett ökat antal anmälda brott.

1997 förklarade Sarnecki vardagsbrottsligheten med att folk behövde en inre fiende nu när Sovjetunionen fallit (idén att människor behöver skapa ett ”vi och dom” är rätt klassisk inom sociologin).

2011 berodde ökade våldtäktsanmälningar på en ökad anmälningsbenägenhet till följd av det uppmärksammade fallet Julian Assange, som anmäldes för våldtäkt av två socialdemokrater. Nu som då förklarade Sarnecki att ”frågan är om den [brottsligheten] har ökat över huvud taget”.

Helt konsekvent har dock Sarnecki inte varit. Så sent som i februari hävdade han, apropå det dödliga våldet och skjutningarna, att ”läget är jävligt allvarligt”. Men bara några månader senare svänger alltså Sarnecki igen och träder in i gamla invanda spår. Nu vet vi egentligen ingenting om huruvida brottsligheten faktiskt ökar.

Jerzy Sarneckis mål verkar vara att ständigt hitta bortförklaringar till att alltfler brott anmäls. Det är en synnerligen märklig mission för någon som kallar sig forskare.

Verkligheten är komplicerad. Men ingen kan skruva den som Jerzy.