Under Centerpartiets dag i Almedalen lanserade Annie Lööf idén ett integrationspolitiskt förslag, ett så kallat integrationsår. Det är värt att titta lite på förslaget då det är talande för hur C tänker i frågor som rör migration och integration.

Den nya integrationssatsningen som Centern kallar ”En svensk nystart” ska riktas till personer som är särskilt motiverade att bli en del av det svenska samhället och som bedöms ha goda chanser att få stanna i Sverige, omfatta minst 50 timmar i veckan och påbörjas direkt vid ankomsten.

Bara utifrån ovanstående knapphändiga information uppstår en rad frågetecken. Vem ska göra bedömningen av vilka som är ”särskilt motiverade”? Vilken instans ska avgöra vem som anses ha goda chanser att få uppehållstillstånd, alltså ett slags förhandsbedömning av Migrationsverkets utredning, och därmed vara berättigade till denna intensiv-integrationsinsats?

Inga svar ges i Centerpartiets egen presentation av förslaget och noteras kan att ingen journalist ställde ovanstående frågor till Annie Lööf under gårdagen. Ingen.

Partiet brer på med innehållet i satsningen: yrkessvenska, intensivpraktik, samhällsorientering och mentorskapsprogram, allt ska leda till ett ”kunskapscertifikat” och finansieras med ett CSN-liknande etableringslån.

Eftersom många muslimer av religiösa skäl inte tar lån med ränta, något som ibland ställer till det när socialtjänsten ska beräkna normen för en familj där äldre barn egentligen borde söka CSN-lån, kan vi omgående räkna bort en stor grupp redan där.

Centerpartiet tänker sig att dessa åtgärder ska omfatta 50 000 personer och kosta 2,6 miljarder kr. Hur partiet har kommit fram till siffran 50 000 framgår inte – uppenbarligen vet C både hur många nyanlända som är särskilt motiverade och har goda chanser att få uppehållstillstånd, något som rimligen borde göra att vi kan lägga ned Migrationsverket.

I rapporten som förslagen bygger på framgår att Centerpartiet har plockat förslag från såväl Tyskland som Danmark men också vill återinföra sådant som tidigare plockats bort för att det inte fungerade här i Sverige.

Dit hör SFI-bonusen, som C nu kallar ”resultatbaserad SFI-peng”. Huvudproblemet med SFI är emellertid kvaliteten i undervisningen, något jag noterar att inte heller C vill råda bot på.

”En svensk nystart” åskådliggör ånyo hur snett ute Centerpartiet är i inte bara migrations- utan också integrationspolitiken.

Partiet tror att önsketänkande och snabba genvägar kan leda till rekordsnabb integration. Det riskerar att bli dyrt och ineffektivt i slutändan. Men oj, vad bra det låter för stunden.

Då vet vi. (Ur Lööfs intervju med Belinda Olsson i Opinion live, 4 juli 2018.)