Under onsdagen hjälpte inte bara de så kallade liberala partierna till att rösta ned en moderat statsministerkandidat, riksdagen röstade även igenom public serviceskatten. Den 14 november 2018 blev onekligen en svart dag i svensk politik.

Om du inte kan få folk att betala för något frivilligt, gör det obligatoriskt. Enligt denna enkla devis har sju av riksdagens åtta partier klubbat igenom en tvångsfinansiering av SVT, SR och UR. Endast Sverigedemokraterna var emot (efter att ha bytt ståndpunkt).

Nu kommer varje skattebetalande människa i Sverige med en månadsinkomst på över 13 600 kr, vilket sägs motsvara två tredjedelar av befolkningen, tvingas betala för vänsterinriktade nyheter, klimathysteri, pubertala utspel i P3, propagandistiska UR och, förstås, alla imbecilla underhållningsprogram i SVT. En femtedel av SVT:s budget går nämligen till underhållning, vilket är en lika stor del som läggs på nyheter.

Runt åtta miljarder kr per år räknar politikerna med att public service får i finansiering. Förutom att det är sinnessjukt mycket pengar för att hålla en socialistisk och vänsterliberal dinosaurie vid liv, är det viktigt att komma ihåg under vilka omständigheter de betalas ut.

Inga krav ställs på kvalitet, ingen behöver leverera någonting för sin försörjning. Pengarna kommer strömma in ändå och sändningstillståndet omprövas vart sjätte år (det har aldrig hänt att det inte har förlängts). Räkna därtill med att denna skatt, i likhet med alla skatter, kommer att höjas och höjas vartefter.

Faktum är att du inte kommer undan ens om du är död. I den nya lagen står att TV-avgiften ska betalas av den avlidnes dödsbo för hela året. Den som dör i början av året får således betala hela vägen fram till och med december.

Alt detta tycker alltså de fyra så kallade borgerliga partierna är en bra idé. Det som borde ha skett är i stället att riksdagens icke-socialistiska majoritet lagt förslag om en genomgripande reformering av inte bara finansieringen utan framför allt programutbudet.

Public service skulle behöva bantas rejält, precis som sker i Danmark, och dess påstådda neutralitet läggas på skräphögen av floskler. Public service har nämligen aldrig varit neutralt. Vid sidan om alla vänstermärkta personer i organisationen behöver således lika många med högersympatier plockas in. För varje Pascalidou en Weidmo Uvell. För varje Täppas en Aron Flam.

Viktigast vore dock att renodla verksamheten. Det finns ingen anledning till att SVT ska satsa skattepengar på sådant som lika gärna kan produceras av de kommersiella aktörerna. Fokus bör i stället ligga på samhällsfrågor, nyheter och kultur. Möjligen med enstaka dramasatsningar.

Nu får vi i stället ett fortsatt vänsterdominerat public service som tar avstånd från vissa politiska partier i direktsändning och som kostar ett vanligt hushåll tusentals kronor per år. Det är bedrövligt och oanständigt, ett veritabelt skamgrepp på den svenska befolkningen.

Allt detta sker med beredvilligt stöd från både liberaler och konservativa. Nyttiga idioter, brukar de kallas.

Det finns väl inte så mycket annat att göra just nu.