Ett av den moderna historiens vackraste ögonblick är när överlyckliga östtyskar, som plötsligt kan kalla sig tyskar, klättrar över Berlinmuren. Den har då öppnats upp, av misstag, och folk kunnat strömma fram och tillbaka över gränsen.

Den socialistiska förtryckarstatens försök att hålla medborgarna instängda bakom sten och betong föll. Det är i dag 30 år sedan det skedde och självklart ska vi fira.

Gårdagen bjöd på en synnerligen bisarr diskussion i Studio Ett med anledning av 30-årsdagen. Den förre statsministern Carl Bildt, EU-minister Hans Dahlgren och den förre vänsterledaren Gudrun Schyman inbjöds att prata om murens fall utifrån sina respektive perspektiv.

Schyman fick frågan hur reaktionerna på murens fall hade varit i hennes dåvarande parti, som då fortfarande hade ”kommunisterna” i namnet. ”Lättnad och glädje” blev svaret. Inga följdfrågor från programledaren. Schyman är så van vid att ljuga att det kommer helt naturligt för henne. Hon är också van vid att komma undan med det, vilket hon gjorde även denna gång.

Det är anmärkningsvärt hur firandet av Berlinmurens fall ser ut i Sverige. Muren målas upp som ett sätt att förhindra fri rörlighet när det i själva verket var DDR-regimens verktyg för att förhindra den egna befolkningen att fly landet.

När statstelevisionen och TV4 uppmärksammar 30-årsdagen görs det genom att bjuda in gäster som jämför Berlinmuren med dagens flyktingsituation kring EU:s och USA:s gränser.

Mycket litet sägs om det socialistiska förtrycket, som skildrats ingående i böcker, filmer och utställningar genom åren. I stället vill journalisterna rikta udden mot dagens politiker i EU och USA. Samma kullerbyttor gör föga förvånande tidningar som Aftonbladet. 

Det finns emellertid en fundamental skillnad mellan att stänga in sin egen befolkning, vilket socialistiska och kommunistiska regimer alltid tvingas till förr eller senare, och att skydda sina gränser från utländska hot. Dessa upplevda hot behöver inte alls vara militära, som migrationen visat, utan kan lika gärna handla om en politisk vilja att skydda offentliga välfärdssystem, hålla brottsligheten nere och så vidare.

Få ogillar möjligheten att få röra sig fritt över gränserna. Men vi måste också vara medvetna om dess baksidor. Två exempel som är välkända vid det här laget: Ungefär 90 procent av stöldligorna som skändar och länsar svenska hem är utländska. Afghaner är starkt överrepresenterade bland dömda för gruppvåldtäkter. Detta är således ett pris vi får betala för i praktiken öppna gränser kombinerat med andra brister.

Berlinmurens fall skedde mot slutet av 1989. Även om den kinesiska studentrevolten slutade i en massaker på Beijings gator den våren fanns det andra händelser som gjorde 1989 till ett frihetens år. Nicolae Ceaușescu avsattes och Václav Havel valdes till president i Tjeckoslovakien. Kommunismen tvingades bort i land efter land på ett sätt vi inte upplevt sedan dess. Och snart skulle även Sovjetimperiet falla.

Allt kan dock omtolkas med samtidens glasögon. Vänstern och vänsterliberalerna försöker nu få Berlinmurens fall att tjäna som ett exempel på vad som måste ske i vår tid, nämligen att alla landgränser ska falla.

Det är en både felaktig och farlig tolkning av det som skedde den 9 november 1989.