Vet ni vad? Sverige ska få en ny myndighet. En statlig utredning föreslår nämligen att en ny myndighet för psykologiskt försvar inrättas. Dess uppgift blir att leda och samordna Sveriges psykologiska försvar och den ska ha nära samarbete med försvarsunderrättelsemyndigheterna och få rätt till signalspaning.

Sverige har faktiskt haft en dylik myndighet för inte så länge sedan. Styrelsen för psykologiskt försvar lades dock ned 2008 och blev sedermera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Numera ledd av hela Sveriges meste generaldirektör Dan Eliasson.

Den statlige utredaren som lägger förslaget är Anders Danielsson. Någon kanske minns honom. Han var nämligen generaldirektör för Migrationsverket under migrationskrisen 2014-15. Danielsson stod i Almedalen och bad de åhörare som anser sig ha fått det sämre till följd av asylinvandringen att räcka upp en hand. Han kallade alla andra länder än Sverige för ”konstiga”. Det var den gränslösa svenska linjen som var den enda rätta. Danielsson är således inte bara värdegrundscertifierad, han är en ideolog.

Den nya myndighetens uppdrag kan i förstone låta helt rimligt i dessa tider. Myndigheten ska:

  • identifiera, analysera, och kunna möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen
  • följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling
  • sprida kunskap och löpande bidra till beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos övriga berörda aktörer
  • stödja medieföretagen vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan

Risken är dock påtaglig att detta blir en pratmyndighet, ungefär lika effektiv som Center mot våldsbejakande extremism och dess föregående nationella samordnare. Eller något ännu värre: ännu ett tillskott som liknar alla andra politiskt korrekta åsiktsmyndigheter med fluffiga uppdrag och som primärt ägnar sig åt ideologiproduktion och värdegrundsarbete.

Ty vad är egentligen ”otillbörlig informationspåverkan”? Vad är ”vilseledande information”? I socialdemokratisk kontext skulle i princip allt negativt som sägs om Sverige och dess regering i såväl utlandet som här hemma kunna falla in under den senare kategorin.

Regeringen tillstår nämligen inte att Sverige har större problem med gängkriminalitet än andra länder och begriper framför allt inte orsakerna. När Sverigedemokraterna i en debattartikel i Wall Street Journal gav Donald Trump rätt i dennes beskrivning av utvecklingen i Sverige gick justitieminister Morgan Johansson till motattack och påstod att SD ”skadat Sverige” (se debatt här).

I en tid när regeringens primära intresse är att värna den så kallade Sverigebilden och stämpla kritiker som landsförrädare finns all anledning att vara kritisk till inrättandet av en myndighet som ska syssla med just dessa frågor.

Anders Danielsson förklarar att den nya myndigheten är ”ett sätt att värna det öppna samhället”. Självfallet. Det är ju trots att ”Låt Anders vara Anders” vi talar om här. Men han säger även något om metoderna. Enligt den statlige utredaren ska otillbörliga informationskampanjer bemötas med ”motberättelser”. Ska myndighetens generaldirektör skriva en debattartikel i Wall Street Journal? Skaffa ett eget Twitterkonto?

Till saken hör att en berättelse inte ens behöver vara sann. Den är ju bara en berättelse. Kanske är vi inne på semantik här, men ord spelar roll. Inte minst när det ska inrättas en ny myndighet som ska få makten att signalspana (något vissa kanske minns lovades vara förbehållet FRA när FRA-lagen tillkom).

Att den nya myndigheten inte bara ska sitta och författa så kallade motberättelser utan även stödja medieföretag är minst sagt oroande. Det är inte ett dugg svårt att tolka detta som att Sverige är på väg att få ännu ett slags propagandamyndighet som ska 1) stärka den korrekta Sverigebilden nationellt och internationellt och 2) upprätthålla Värdegrunden.

Visst behöver vi ett försvar mot utländska försök att underminera svenska intressen. Men vi har redan Must, MSB och FRA. MSB har under coronakrisen mest visat sig vara en pladdermyndighet som vill syssla med att ”upprätta lägesbilder”, samordna och föra dialog. Ingen har riktigt begripit vad de faktiskt gör rent konkret. Däremot vet vi att MSB sysslat en del med genusfrågor, som i rapporten Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering. Den nya myndigheten riskerar med sitt breda uppdrag, och givet vår kunskap om uppdragsgivarens fäbless för fluff och trams, att bli något liknande.

Dessutom är frågan om vi i dessa tider ens kan definiera vad ”svenska intressen” är för något. En nations intressen tenderar att sammanfalla med den sittande regeringens, och givet vilken regering vi för närvarande har och vilka dess prioriteringar är skulle jag inte för ett ögonblick känna trygghet i att svenska intressen vore något annat än rent socialdemokratiska.

Kalla mig heller inte förvånad den dagen Anders Danielsson själv blir generaldirektör för den nya myndigheten. För det öppna samhällets skull.

Läs även:
Femtejulistiftelsen: Sanningsministeriet