Vi har vant oss vid att se krönikörer skrika ”rasist!” omkring sig i tid och otid och brunsmeta skribenter och debattörer de ogillar. Det må vara hänt, även dessa individer behöver väl någon sorts försörjning.

Att en statlig myndighet pekar ut ett antal konservativa ledarskribenter och politiker som skyldiga till att ”normalisera rasismen” är däremot anmärkningsvärt. Om än inte häpnadsväckande i en tid när myndigheter sedan lång tid tillbaka har drivit opinion som vilken opinionsbildare som helst.

Bakgrunden är en policy brief, Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken, som sammanfattar forskningsstudien A populist turn?, beställd av myndigheten Delmi och finansierad av det statliga Vetenskapsrådet. Policy briefen analyserar hur internet ”stärkt rasistiska aktörers synlighet”, hur ”rasism formas och distribueras i vardaglig kommunikation i sociala medier” samt ”hur främlingsfientliga och rasistiska element gradvis normaliseras av etablerade aktörer i offentligheten”.

Det är det sistnämnda som är mest intressant. Det som studien har tittat på beskrivs som ”etablerandet av mer subtila och implicita yttranden och tankefigurer torgförda av folkvalda politiker och av ledarskribenter i dagstidningar, som bidrar till legitimering.” Här pekas skribenter ut med namn. Per Gudmundson anklagas för att ha gjort ”alarmerande beskrivningar av det svenska samhället som försatt i ’systemkollaps'”. Ivar Arpi pekas ut för att ha kritiserat vänstern för att ursäkta islamism. Fler av Gudmundsons ledartexter i Svenska Dagbladet lyfts fram, däribland sådana som handlar om våldtäkter och kvinnors utsatthet. Sådant ska man helt enkelt inte prata om.

Hanif Bali får sig naturligtvis också en släng av sleven efter att följande har konstaterats:

Uttalanden från folkvalda politiker i sociala medier hämtar också element från främlingsfientliga och rasistiska tankefigurer. I nedlåtande beskrivningar av människor (ofta kvinnor), konstrueras ”nyord” som förlöjligar och hånar flyktingsolidaritet, som misstänkliggör flyktingar och tjänstemän, yttranden som når mycket stora grupper i sociala medier. På olika sätt bidrar dessa utspel till legitimeringen av flyktingfientliga och rasistiska föreställningar och rör sig bortom en respektabel och legitim kritik av de problem som invandringen kan föra med sig.

Påståendet att moderaten Hanif Bali skulle stå för rasistiska tankefigurer är så absurt att det faktiskt lockar till skratt. Frågan är vad som anses vara ”respektabel och legitim kritik” när i stort sett alla negativa konsekvenser av den förda migrationspolitiken utmålas som främlingsfientlighet och rasistiska tankefigurer.

För den som följt den migrationspolitiska debatten, och närliggande ämnen, i svensk offentlighet under de senaste 15 åren eller mer är det uppenbart att den locket på-policy som såväl politiken som medieetablissemanget har haft, har varit förfärligt skadlig. Problem som hedersvåld har relativiserats när galenpannor som Masoud Kamali anlitats för att sprida sina konspirationsteorier och vänsterextrema uppfattningar i statlig regi. Detta har fördröjt alla de insatser som hade behövts redan för 25 år sedan för att stävja den numera blomstrande hederskultur som fått fäste.

Migrationens påverkan på allt från skolan och bostadsmarknaden till vanligt folks trygghet i vardagen har ignorerats. Först nu när gängkriminaliteten har tagit stora delar av landet i ett järngrepp har delar av politiken och medierna börjat vakna. I detta läge slår alltså en statlig myndighet tillbaka och vill vrida klocka tillbaka till den tid då alla problem relaterade till invandringspolitiken sopades under mattan.

Att läsa Delmis policy brief är verkligen som en tidsresa tillbaka till åren 2010-2015, en tid då den svenska offentligheten i form av det politiska, mediala och kulturella etablissemanget gick från knäppt till fullständigt vansinnigt. Medan andra länder, däribland Danmark, hade högt i tak och kunde föra konstruktiva diskussioner om vilka problem ett stort flyktingmottagande under lång tid kunde ha på mottagarlandet, fastnade Sverige i en metadebatt där enskilda ordval kunde diskvalificera någon permanent från fortsatt deltagande.

Delmi kommer avslutningsvis med en rekommendation. Myndigheten anser att sociala medieplattformar har ett ansvar att rasistiskt och främlingsfientligt innehåll inte publiceras. Därtill har folkvalda politiker och ”etablerade aktörer” (läs: mainstreammedia) ett ansvar för att upprätthålla en diskussion kring invandring och integration ”som inte hämtar näring ur främlingsfientliga och rasistiska föreställningar.” Denna rekommendation görs efter att ett antal profilerade högerdebattörer har namngetts och utpekats som skyldiga till att sprida och normalisera just sådana föreställningar.

Med andra ord anser en statlig myndighet att en betydande del av den svenska debatten kring migration, integration och asylpolitik bör stängas ned. Myndigheten rekommenderar i praktiken en återgång till åren då ord som ”volymer” var bannlyst, då fejkade rapporter om invandringens ekonomiska vinster till Sverige blev förstasidesstoff och det rådde en obehaglig och framför allt skadlig hallelujastämning runt dessa frågor.

Det Delmi sysslar med är statlig ideologiproduktion. Nästa regering, förutsatt att den inte är socialdemokratisk, bör göra till en prioritet att lägga ned alla myndigheter som ägnar sig åt dylik propaganda. Det finns säkert någon kvällstidning deras anställda kan skriva krönikor åt i stället.