Minns ni valstugereportaget? Janne Josefssons reportage var ett av de första med dold kamera som drog ned brallorna på politikerna och visade på att de säger en sak utåt och en annan när de tror att de talar med en väljare privat.

Valstugereportaget tros ha haft en påverkan på valutgången 2002, som Socialdemokraterna vann. Jag tror inte vi ska överskatta den effekten, men helt klart är att det knappast hjälpte Moderaterna som redan hade uppförsbacke. Partiet föll ihop fullständigt och fick bara drygt 15 procent. Bo Lundgren avgick och in kom Fredrik Reinfeldt avideologiserade sitt parti, lade det nära Socialdemokraterna och öppnade gränserna på vid gavel.

Mest intressant är vad som sades i reportaget, hur det tolkades då och hur motsvarande åsikter betraktas i dag. Det den moderate Skånepolitikern Christer Ewe sade var att många muslimer är duktiga på att föda många barn och utnyttja våra system. ”Utnyttja” i bemärkelsen att anpassa sitt leverne och barnalstrande utifrån vad som är mest gynnsamt. Systemet i sig har ju riksdagen beslutat om.

Uttalandet fick Ewe löpa gatlopp för. Hans partikamrater fick tävla i att ta avstånd. Jag kan inte påminna mig om någon högt uppsatt moderat som tog Ewe i försvar. Det han sagt ansågs oförsvarligt, och Ewe uteslöts ur partiet.

Spola fram 20 år och Socialdemokraterna har äntligen kommit ikapp. Som de brukar göra. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttrycker nämligen att ”man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja” och öppnar för att fasa ut det flerbarnstillägg som ger en sexbarnsfamilj närmare 12 000 kronor i månaden. Regeringen vill att Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan börjar utbilda kvinnor om familjeplanering genom att informera om konsekvenserna av att skaffa många barn.

Socialdemokraterna har sålunda insett det ohållbara i att det växer upp barn i en kull om åtta, nio stycken i trerumslägenheter runt om i de invandrardominerade områdena. De har insett att kvinnans inträde på arbetsmarknaden försenas eller uteblir som en konsekvens av detta. Alltså just det som en måttligt begåvad kaktusuggla hade kunnat räkna ut för länge sedan.

Trångboddheten, kvinnans roll som barnaföderska i år efter år och många andra konsekvenser av att dessa familjer lever i Sverige som de skulle ha gjort i hemlandet har plötsligt slagit Partiet med full kraft. Det Ewe sade för 20 år sedan är vad den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern säger i dag, om än inlindat. Hyckleriet är monumentalt och helt ogenerat.

Till sakfrågan då: kommer regeringens idé om att ”utbilda” nyanlända kvinnor om konsekvenserna av att föda många barn få någon effekt? Knappast. Många av dem lever i patriarkala förhållanden med väldigt strikta könsroller. Barn är inget som planeras, de bara kommer och samhället förväntas möta upp. Och oj, vad det möter upp. Så länge det offentliga belönar stora familjer ekonomiskt finns inga som helst incitament för utrikesfödda kvinnor att knipa ihop benen.

Christer Ewe sade den nakna sanningen för 20 år sedan. För detta kastades han ut i kylan av sitt eget parti. Med en sengångares hastighet har Socialdemokraterna slutligen kommit till insikt om de problem som följer av gigantiskt stora familjer där kvinnan aldrig lär sig språket eller blir självförsörjande.

Välkommen till verkligen, sossar.