När jag växte upp var hoppet svagt om en framtid där Socialdemokraterna inte styrde Sverige. De tycktes omöjliga att besegra i val, och när borgerligheten väl fick chansen drabbades Sverige av en kris. 90-talskrisen resulterade i tre socialdemokratiska mandatperioder, 12 års ostört maktinnehav ända fram till 2006.

Under åren har det blivit ett axiom att ungdomar är vänster medan medelålders röstar höger och slutligen pensionärer åter lutar åt vänster. Från högerhåll brukade det himlas med ögonen när Miljöpartiet föreslog sänkt rösträttsålder till 16 – snacka om egenintresse!

Detta stämmer emellertid inte längre. Dagens unga är inte alls vänster och framför allt inte miljöpartister. I årets skolval klarade sig MP precis över spärren medan exempelvis KD gick betydligt bättre än de gjorde i det riktiga riksdagsvalet.

Moderaterna är i dag det stora partiet bland unga. Så var det även för 20 år sedan, men då konkurrerade de mot Socialdemokraterna. S hade 26 procent i skolvalet 2002. Så är det inte längre. I dag är S tredje största parti bland unga, oavsett om vi mäter högstadie- eller gymnasieelever. Den stora skillnaden jämfört med då är förstås SD, som ätit upp stora delar av de socialdemokratiska rösterna och lite till.

Unga beskrivs av statsvetare som ”trendkänsliga”. Aktuella ämnen som kriminalitet och migration skulle således ha påverkat ungas sätt att rösta. Jag tror att vi alla, oavsett ålder, påverkas av verkligheten. Förr eller senare kommer den krypande inpå oss.

Mycket av detta kan härledas till migrationen. Invandringen har påverkat tryggheten och studieron i skolan, möjligheten att få bostad, pojkars och flickors trygghet ute på stan och mycket annat. Kort sagt unga människors liv. Det går inte att föra en urspårad migrationspolitik i decennier och tro att det inte kommer påverka samhället på djupet. Svenska flickor och pojkar betalar priset för politikernas vansinne.

Men det finns en till aspekt här. Jag hittar ingen könsuppdelad statistik i skolvalet, men om skoleleverna följer den nationella trenden är M och SD ännu större bland pojkar.

Det går att förstå varför unga män drar åt höger. Från vänsterhåll får män nämligen bara höra att de är ett problem. De är potentiella våldtäktsmän. Deras manlighet är ”toxisk”. De ska lämna plats, kliva åt sidan. Samtidigt går det betydligt sämre i skolan för pojkar. Kvinnor gör bättre ifrån sig även på högre utbildningar.

Detta går helt enkelt inte ihop med att pojkar ska lämna plats, att kvinnor är diskriminerade. Dessutom är det inte direkt stärkande för en ung person att hela tiden få höra att man är en belastning och att gruppen man tillhör, det manliga könet, är toxisk och negativ.

Det brukar sägas att barnen är vår framtid. Och just nu är framtiden höger. Det är lite hoppingivande att unga låter åt det konservativa hållet och inte låter sig förledas av dagens destruktiva och konfliktskapande feminism. Men vi ska inte ta denna utveckling för given. Sveriges högerpartier har fortsatt ett jobb att göra för att behålla de unga väljarna.

Så här röstade Sveriges skolelever 2022.