Att informera bort all världens problem

Att informera bort all världens problem

I Sverige tror vi på information. Många problem beror på okunskap, om människor bara får veta hur de ska bete sig kommer det mesta bli bra. Det är mot den bakgrunden vi ska förstå Socialstyrelsens informationsbroschyr riktad till nyanlända vuxna som ingått äktenskap...
Paus för barn

Paus för barn

Ibland går det undan när livet styr. På grund av tillökning i familjen  kommer det vara lite tyst på bloggen  i några dagar. Men frukta icke: flera bloggposter är på gång. Det kom bara något viktigare emellan.