Det har talats om manlighetens kris under ganska lång tid nu, men diskussionen tar aldrig riktig fart. Förmodligen är den fortfarande, i vårt feministiska tidevarv, politiskt inkorrekt. Det är nämligen en anomali att föra en diskussion utifrån mäns välmående, att bry sig om män.

Ty enligt de feministiska maktteorierna är män som grupp privilegierad, vilket automatiskt diskvalificerar alla diskussioner som handlar om hur vi ska hjälpa män att må bättre.

Visst, det finns feminister som låtsas bry sig om mannen. Men det är alltid med en baktanke, nämligen med målet att få män att bli som feministerna vill att vi ska vara. Det är förstås inte att bry sig om utan att söka kontrollera män.

Det finns dock hårda fakta som visar att män far illa med allvarliga konsekvenser för hela samhället som följd, vilket vi ska komma till strax. Vi vet redan att män är kraftigt överrepresenterade bland självmord och drogberoende, men också för att dö i cancer och få diabetes. Men Pew Research Center har jämfört män och kvinnor på en rad andra områden och funnit stora skillnader även där.

I ålderskategorin 18-29 uppger 63 procent av männen att de är singlar. Siffran för kvinnor är 34 procent. Många män verkar inte heller söka en partner. Andra studier har visat att andelen män som uppger att de dejtar har sjunkit från 61 till 50 procent på bara några år, och andelen män i ålderskategorin 18-30 år som inte haft sex under det senaste är 28 procent jämfört med 18 procent för kvinnor.

Washington Post hade en längre artikel på temat nyligen (kan läsas gratis en gång) där det tas ett brett tag om problematiken (visserligen ur ett vänsterperspektiv). Resultaten som bland annat Pew Research Center har publicerat är intressanta och visar på hur snabbt förändringen går nu. Detta avser amerikanska män, men det som händer där tenderar att komma hit snabbare än vi anar. Och trenden är förfärande tydlig. Män drar sig undan. Fler saknar relationer. Fler har inga nära vänner alls. Många vet inte hur en man ska vara, vad som förväntas av en man.

Det är inte så konstigt att vi har hamnat här. De traditionella könsroller som blivit så utskällda de senaste decennierna fyllde trots allt ett syfte. Alla visste vad som förväntades av dem, och även om könsroller per definition är begränsande är dessa riktlinjer och osynliga väggar i vardagen kanske ändå att föredra framför att guppa omkring vilse på ett öppet hav, oönskad och förvirrad.

Visst kan man hävda att unga män borde ta sig i kragen och göra något vettigt av sitt liv i stället för att sitta hemma, tycka synd om sig själva och titta på porr. Men det är lätt att döma utifrån. Dagens unga män i vår del av världen har vuxit upp i ett samhälle som matat dem med allt som är dåligt med att vara man. De har fått höra hur män våldtar och begår brott. De har fått lära om den toxiska manligheten.

Hela samhällsdebatten, från de mediala och kulturella etablissemangen till alla politiska partier, har handlat om att skydda kvinnor och barn (primärt flickor). Det har lagts ett kvinnoperspektiv på i stort sett allting. Var finns männen i allt detta? Vem pratar om deras situation? Vem vågar?

I USA är läget månne ännu värre. Där stryks ordet ”män” ur politikers tal av rädsla för en efterföljande kritikstorm – förutom när det handlar om allt dåligt män anses orsaka. Fundera ett ögonblick på vad detta gör med halva befolkningen på lite sikt. Den som ständigt beskrivs som ett problem som måste lösas och vars bekymmer nonchaleras eller skämtas bort, kommer till slut att försöka leva upp till nidbilden av vad en man är: en dålig människa.

Därtill har vi paradoxen att feminismen predikar en sorts manlighet som feministerna själva inte ens vill ha. Kvinnor som grupp är inte intresserade av att bli tillsammans med feminina män. Om du frågar kvinnor vad de egentligen vill ha kommer svaren rimma ganska väl med tämligen traditionella mansideal. En snygg, lång man med fin kropp som tar hand om och skyddar sin familj och gärna också är den impulsive initiativtagaren.

Självfallet finns det massor av män som inte passar in på någon av ovanstående beskrivningar och ändå är gifta och har ett bra liv. Men på gruppnivå är den feministiskt korrekte mannen föga attraktiv på dejtingmarknaden.

Where I think this conversation has come off the tracks is where being a man is essentially trying to ignore all masculinity and act more like a woman. And even some women who say that — they don’t want to have sex with those guys. They may believe they’re right, and think it’s a good narrative, but they don’t want to partner with them.

Professor Scott Galloway

Det är således lätt att peka ut den feministiska hegemonin som roten till det onda här, även om det självfallet finns flera samverkande faktorer. Hbtq-ideologin bär en del av ansvaret genom att förvirra många pojkar och män om vad manlighet är, vad en man är eller ska vara i den moderna eran. Det kan inte vara lätt, i synnerhet efter Metoo-hysterin, för en man att veta hur han ska bete sig för att vara både attraktiv för det motsatta könet och inte kliva på några tår. Att ta för sig som många kvinnor gillar men utan att vara för framfusig, ty det kan ses som ett övergrepp. Att vissa inte vill ta risken är begripligt.

Statistiskt vill kvinnor inte dejta män som är kortare. Tre fjärdedelar av kvinnor anser att ekonomisk stabilitet är en viktig komponent när de väljer partner, medan endast en fjärdedel av männen har den preferensen. Och många kvinnor vill inte ha en man som har lägre eller ingen utbildning, vilket gör att den man som misslyckas med att utbilda sig minskar sina chanser på dejtingmarknaden radikalt.

Det mesta av detta är nordamerikanska perspektiv. Även om vår arbetsmarknad och kultur skiljer sig från den amerikanska en hel del finns det skäl att tro att resultaten i någorlunda hög grad även är applicerbara på vår situation i Norden. Automatisering, feminisering och utslagning av män från de högre utbildningarna är sådant vi känner igen även här. Därtill kan det finnas andra komponenter som är värda att undersöka, exempelvis hur statsfeminismen påverkar män i Skandinavien.

När män hamnar på efterkälken på både arbetsmarknaden och dejtingmarknaden riskerar vi att fostra en ny generation av bittra män som känner sig kastade på sophögen. Det är då vi kan få just den toxiska maskulinitet som feminister länge beskyllt vanliga hederliga män för. Allt för att feminismen söker något slags revansch för flera sekel av diskriminering, uppenbarligen utan att begripa vilka konsekvenser blir.

Precis som alla andra behöver män känna sig behövda i samhället. Om det saknas syfte och mening, om det inte finns någon som behöver en, vad mer finns det då att förlora? Det är dags att börja prata om de här sakerna. För det är inte bara männen som är förlorare i den här utvecklingen utan i förlängningen även kvinnorna. Och hela samhället.