När döden knackar på

Musikern och författaren Kristian Gidlund avled i går i sviterna av sin cancer, 29 år ung. Han gjorde sig känd för en bredare allmänhet när han började blogga om sin sjukdom, och texterna utkom i bokform tidigare i år. Vi hör ständigt om dödsfall i...
Tio år senare

Tio år senare

För tio år sedan omkom min far och bror i en olycka. På ett ögonblick blev livet för oss efterlevande helt annorlunda. Det har varit tio år av sorg, ilska och frustration men också av kärlek, vänskap och nyfunnen livsglädje. Under dessa tio år har jag lärt mig mycket,...

Ånger på dödsbädden

Kommer man på sin dödsbädd att ångra att man inte jobbade mer? Det förväntade svaret på den frågan är nej och det får nu också empiriskt stöd.En sjuksköterska inom den palliativa vården, Bronnie Ware, har skrivit en bok om sina erfarenheter med människor som...
Att förstå

Att förstå

Historikern Walter Laqueur har uttryckt det bra: ”Det finns vissa situationer som är så extrema att det krävs en enastående ansträngning för att förstå deras avskyvärdhet, om man inte själv råkade bevittna dem.” Han borde veta. Laqueur, som lämnade...