Knarkkriget enbart politisk prestige

”Strategin är smärtsam, men det fungerar och därför kommer staten att fortsätta med sin hårda militära strategi mot knarkkartellerna”, säger Mexikos president Felipe Calderón.Man kan undra vad som egentligen skulle krävas för att få presidenten att tycka...
Blodets Mexiko

Blodets Mexiko

I Mexiko är det livsfarligt att vara polis. Korruptionen är därför enorm. Poliser håller sig vid liv genom att se mellan fingrarna och/eller ta mutor från knarkkartellerna.Nu tar 20-åriga Marisol Valles Garcia över jobbet som polischef i lilla men våldsdrabbade...

En drogpolitik byggd på prestige

Via HAX läser jag att nederländska politiker är på krigsstigen mot landets coffee shops. Detta har varit en diskussion under en längre tid. Nederländerna var länge undantaget. Nu är de snarare ett gammalt exempel på en modern hållning i drogfrågan. Att backa från den...

Mexiko på väg avkriminalisera droger

Ingen annanstans i världen har kriget mot drogerna så tydligt visat sitt våldsamma ansikte som i Mexiko. Knarkkartellernas öppna gatustrider med tusentals döda som följd är en direkt effekt av förbudet mot narkotika. De oerhörda problemen har fått politiker att börja...

Dags att pröva något nytt, kanske?

Mexiko är det kanske tydligaste exemplet på hur kriget mot narkotikan, det omtalade ”War on drugs”, har spårat ur. Kriminella, som vill ta kontroll över den lukrativa illegala drogmarknaden, slaktar varandra och oskyldiga i jakten på herravälde. Tusentals...