En sansad röst i sexbrottsmörkret

En sansad röst i sexbrottsmörkret

I tider när hysteri och överdrifter är det som driver nyhetsförmedlingen och i allt högre grad även det politiska arbetet, är det befriande när sakliga och kunniga forskare kliver fram och säger: Nej, det där stämmer inte alls. Niklas Långström har varit en sådan...
Preventiv hjälp eller hysteri

Preventiv hjälp eller hysteri

Hjälptelefonlinjen PrevenTell, som öppnade i maj, syftar till att hjälpa personer att avstå från att begå sexuella övergrepp. Den drivs av Karolinska universitetssjukhuset. Idén är mycket bra. Både kvinnor och män ringer och kan få stöd och hjälp med...
Pedofilnojan drabbar tomten

Pedofilnojan drabbar tomten

Den galopperande pedofilskräcken misstänkliggör män i allmänhet. Jag vill inte ens tänka på hur det är att vara man och jobba i förskolan i dag.Nu rubbas även gamla traditioner av pedofilnojan. I Storbritannien förbjuder ett växande antal skolor traditionen med att...

De oskyldigt anklagade

I kvällens Uppdrag granskning uppmärksammas ett fall med två föräldrar som anmälts för sexövergrepp på sina barn av en anhörig som missförstått en situation som mamman berättat om. Socialtjänsten agerar direkt och omhändertar barnen, enligt Aftonbladet.En eloge till...

Konstruktivt

Personer med sexuell dragning till barn ska snart få en hjälptelefon de kan ringa till för att få hjälp. Vid årsskiftet startar en nationell hjälptelefonlinje vid KI, berättar SVT Text. Syftet är förstås att förhindra att dessa personer utsätter barn för övergrepp.Se...