Den sista sovjetstaten

Den sista sovjetstaten

Vid årsskiftet chockhöjer Norge tullen på ost och kött. På osten höjs tullen med 277 procent på värdet, vilket är en dramatisk ökning.  Vore jag norrman skulle jag vara fly förbannad. Men sannolikt finns en stark opinion för denna sorts protektionism i syfte att...