Bergwall i rätten – dags att sätta punkt!

Dagens förhandling i förvaltningsrätten i Falun blev något av en rysare. Rätten ska ta ställning till om tvångsvården av Sture Bergwall på Säters rättspsykiatriska klinik ska fortsätta. Säter har förordat att så ska ske. Bergwall argumenterade i dag genom sin advokat...
Rättslösa män i det feministiska Sverige

Rättslösa män i det feministiska Sverige

Sverige har skakats av ett antal fall där män blivit oskyldigt anklagade för att ha förgripit sig på sina döttrar och styvdöttrar. Det mest uppmärksammade fallet, det så kallade ”fallet Ulf”, granskades av Hannes Råstam och resulterade i flera dokumentärer...

I ett rättsvakuum

Sture Bergwall är friad från alla de åtta mord han tidigare dömts för. Den rättspsykiatriska vården bör däremot fortsätta, slår Socialstyrelsens rättsliga råd fast. Nu står Bergwall i realiteten inte under någon vård. Han förvaras enbart och har inte erhållit någon...

Nu måste Bergwall släppas ut

Så kom det då, det sista nedlagda åtalet. Sture Bergwall är nu friad från samtliga åtta mord han tidigare dömts för. Rättsskandalen är därmed även ett rent juridiskt faktum. Frågan är vad som händer nu. Bergwall vill förstås bli utsläppt. Han har suttit inspärrad...
Beatrice Ask måste bort!

Beatrice Ask måste bort!

Beatrice Ask är ett hot mot rättssäkerheten, mot hela rättsstaten. Hon måste bort som Sveriges justitieminister. Ask har tillsatt två utredningar i syfte att ge henne argument för både brottsprovokation och informatörer. För att skydda polisens informatörer föreslås...