En planekonomisk bostadsmarknad

Regeringens särskilde utredare i Hyresbostadsutrendingen, Per Anders Begrendahl, riktar sylvass kritik mot dagens havererade hyresbostadsmarknad och menar att en genomgripande reformering är den enda vägen framåt. Bergendahl konstaterar: ”Det finns i dag inte...

Hyresregleringens förbannelse

Vi lägger mycket mer tid på att diskutera hur vi bör hantera bostadsköerna, än på att diskutera varför vi har bostadsköer. Vi fokuserar mer på hur vi ska komma åt svarthandeln med hyreskontrakt, än på att diskutera varför vi har svarthandel. Vi lägger mycket mer tid...
En sjuk hyresmarknad

En sjuk hyresmarknad

Det är många som har liknande historier om hur de på 70-, 80- eller rent av 90-talet erbjöds en lägenhet i Stockholms innerstad men tackade nej. De säger det med ett uppgivet skratt. ”Tänk om man bara hade vetat…!”. I takt med att Stockholm växer men...