Lägg ned RUT!

Jag tillhörde dem som ifrågasatte RUT-avdraget utifrån ståndpunkten att staten inte ska subventionera vissa branscher. Då gällde det framför allt städning, det som vänstern gillar att kalla ”pigjobb”. Sedan dess har avdraget vuxit i omfång. Senaste...