Snowden erbjuds asyl i Schweiz?

Snowden erbjuds asyl i Schweiz?

Ryssland är i dag, på alla tänkbara sätt, ett dassigt land. Det är därför plågsamt att Edward Snowden har fått asyl just där. Ansvaret ligger förstås inte hos honom – han har inte getts något annat val eftersom inget annat land velat ge honom asyl. Nu finns...

Mjölken – den nya inkörsporten?

Vissa säger sig bli höga på livet. Andra använder gräs. Kanske kan även mjölk fungera, i alla fall om man bor i Schweiz.Schweiziska myndigheter har nämligen förbjudit industrihampa som djurfoder. Orsaken är att de misstänker att det kan finnas THC i den mjölk som...