Nästan 17 procent av kanadensarna röker på, vilket är markant mer än i det ”drogliberala” exemplet Nederländerna. Toleransen bland ickerökare är på en annan nivå än i det fundamentalistiska Sverige.