Rapport visade i kväll ett inslag om övervakningskamerornas England mot bakgrund av att Brå pekat på effekterna av kameraövervakning vad gäller minskad brottslighet. Effekten av övervakning är inte entydig. London är världens mest övervakande huvudstad, men brottsligheten är högre än i New York. Kameraövervakning kan minska lättare brottslighet – särskilt om den är tydligt utmärkt och täcker ett större område – men slutsatserna är oklara. Hur ska man kunna veta att det är just kameraövervakningen som har minskat brottsligheten?

Rapport-inslaget tog oss till Middlesbrough, en stad där medborgarna inte bara övervakas med kameror utan där tillsägelser kan höras ur högtalare som sitter i direkt anslutning till kamerorna. Det sitter alltså människor vars jobb är att övervaka medborgarna i shoppingcenter och ute på stan och be dem att plocka upp det skräp som de olydigt nog kastade bredvid skräpkorgen. Denna komiska scen för tankarna till både V för Vendetta, i vilken den auktoritära ledningen genom högtalare talar om för människor när utegångsförbudet inträder, och actionkomedin Hot Fuzz, där stadens invånare övervakas av ett byråd som sedan väljer att ”ta hand om” alla som inte passar. Allt för the greater good.

Det värsta är inte att politiker och ordningsmakt vill övervaka oss. Det är klart att de vill det. Det som skrämmer är att vanligt folk går med på det utan att reagera, att folk är så aningslösa och naiva att de är beredda att underordna sig vilka inskränkningar och påbud som helst bara för att det påstås vara för ”the greater good” – för vår egen säkerhet.