”Söderlund är en stark personlighet med ett stort engagemang. Dessutom är han en fantastisk skådespelare.”

Oppositionen om Mikael Söderlund (m), som lämnar sina politiska uppdrag i höst.