Förlusten av ett barn är det värsta som kan drabba en människa. Sorgen går inte att begripa för den som inte upplevt den. För den som plötsligt förlorar en anhörig kommer en sak bli uppenbar ganska snart: stöd och hjälp är ingen självklarhet. Sverige är fortfarande dåligt rustat för att möta människor i sorg. Kunskapen är dålig hos läkare och Försäkringskassa och inte minst bland folk i allmänhet. Döden är något vi vill hålla ifrån oss på behörigt avstånd och helst inte prata om. Ännu mindre förstå.

En person som drabbats av sorg ska ha turen att 1) bo på rätt ställe och 2) ha goda vänner som hjälper till. Historierna om hur läkare och myndighetspersonal har bemött människor som just förlorat barn är i visa fall hårresande. Man kan tycka att det borde räcka med folks dumma och föga genomtänkta kommentarer. Sjukvårdspersonal är inte utbildade på sorgearbete, kuratorer och psykologer förstår ofta ingenting. Även präster, hur märkligt det än låter, kan ha svårt att ta till sig vad sorg egentligen är. Sorgen leder inte bara till psykiska besvär, den får också fysiska symptom. Oerhörd trötthet, utslag, huvudvärk, viktminskning, viktökning, svåra magbesvär… Under en sorgeperiod lever kroppen sitt eget liv. I tanken kan man fly undan men kroppens reaktioner går inte att undgå.

Författaren Stefan L Holm föreslår på dagens Brännpunkt att det införs värdighetsgaranti. Denna ”sorgegaranti” ska garantera den sörjande en försörjning under sorgeperioden. Förslaget är att garantin ska gälla i fyra månader med möjlighet till förlängning på upp till ett år. Holm hänvisar till ”sorgeåret” som skäl och faller därmed för en av de populära myterna om sorg i Sverige. Det uppenbara problemet med detta (säkert mycket välmenande) förslag, är att det inte finns någon enhetlig definition av vad en sorgeperiod är och hur lång den ska vara. Allt beror på vad som har hänt, hur det har hänt och hur den anhörige klarar av det. Att gå sjukskriven är inte alltid en bra lösning. Många tar sig tillbaka till sina jobb så snart som möjligt, kanske på halvtid till en början. Inte för att de försöker låtsas att allt är som det brukar utan för att det inte alltid är särskilt bra för psyket att gå hemma hela dagarna med sina tankar och tårar. Andra klarar sig emellertid inte tillbaka till ett jobb på flera år – om de gör det alls. ”Sorgeåret” kan liknas vid ett enda långt vakuum. Men sorgen försvinner förstås inte efter ett år. För många blir det tvärtom värre efter det där första året. Det är då man ska vara tillbaka igen, det är då omgivningen förväntar sig att man ska ha lagt sorgen bakom sig, ”gått vidare” och bli sitt vanliga jag igen.

Det behövs ingen särskild sorgegaranti, vad som däremot behövs är ökad kunskap hos sjukvårdspersonal, kuratorer, psykologer och även präster. Även om sorgen efter en anhörig varierar från fall till fall finns det många likheter som alla känner igen sig i. Det går inte att begära att vanligt folk ska förstå hur det är att förlora ett barn, men man kan i alla fall hysa en förhoppning om att de försöker föreställa sig. Att våga prata om döden i vårt präktiga välfärdssamhälle är ett första steg.