Efter avslöjandet av ännu en obegriplig tragedi i Österrike är det lätt att börja raljera över landet i fråga. Först Hitler. Sedan historien med flickan Kampusch. Och så nu Josef Fritzl. Det är något speciellt med Österrike, vilket nedanstående skylt på ett i dessa dagar tämligen ogenomtänkt ortsnamn är ett bevis för…

(Invånarna i österrikiska Fucking lär så sent som 2004 har röstat nej till att ändra namnet, som funnits sedan 1000-talet).