En författningsdomstol ska pröva om svenska lagar och förordningar bryter mot grundlagen. Vanliga domstolars ställning och oberoende ska förtydligas och spärrarna i personvalet tas bort så att det blir mer av riktigt personval. Och vi ska få skilda valdagar. Det är kontentan av det grundlagsutredningsförslag som den borgerliga alliansen och miljöpartiet har kommit överens om. Vänstern är rasande.

Socialdemokraterna gillar inte heller överenskommelsen men är beredda att ”göra upp”. Vänsterns Lars Ohly ser det som ett ”koppeltvång på demokratin så att vi har jurister som bestämmer vad politiker ska besluta om”. Extremvänsterbloggare kallar det ”kringskuret folkstyre” utan att begripa hur bakvänt det är. Det är talade att folk på vänsterkanten kan vara emot att Sverige får en författningsdomstol som möjliggör ökad prövning av om lagar och förordningar strider mot svensk grundlag. Att följa Sveriges grundlagar skulle alltså vara att ”sätta koppel” på demokratin!

Den så kallade demokrati som Ohly med anhang pratar om är inget annat än politikers makt över andra människor – uppenbarligen även rätten att genomdriva denna makt med minimal kontroll utifrån. Det är inte folkstyre för fem öre, det är politikerstyre. Ung vänster menar att en författningsdomstol skulle ”urholka demokratin och fackets rätt att vidta stridsåtgärder”. Inte ett ord om värdet av att skydda medborgarna fri- och rättigheter enligt våra grundlagar. Nej, här är det fackets makt som är det viktiga. Fackets och politikernas makt. Det är folkstyre det.

Att öka spärrgränsen för lokala folkomröstningar är också ett bra steg att ta. Det ska inte räcka med några stollars uppror för att tvinga fram en lokal folkomröstning. Lokala extraval känns som en självklarhet.

Skilda valdagar är egentligen ingen jättefråga. Jag har varit positiv till förslaget länge eftersom lokalpolitiken tenderar att dränkas av den högljudda rikspolitiken inför varje val. Att ha en särskild dag för val till kommuner och landsting kan vitalisera demokratin och göra lokalpolitiken mer relevant. Från vänsterhåll avfärdas det som ett sätt att ”minska valdeltagandet och öka den borgerliga röstandelen”. Så stort förtroende har alltså somliga inom vänstern för sina egna väljare. Och vad miljöpartiet skulle ha att vinna på att fler röstade borgerligt vete gudarna.

Ändringar i grundlagen driver man inte igenom hur som helst, det är därför naturligt att försöka få socialdemokraterna med på tåget. Vänsterpartiet kan man faktiskt ge blanka fan i. Risken är tyvärr stor att slutdokumentet blir en sönderkompromissad halvmesyr.