Tack till alla arrangörer och medverkande vid dagens FRA-demonstration, till sambatoner, på Mynttorget i Stockholm!

Något hundratal – från höger till vänster, från blått till rött och från grönt till lila – hade samlats för att visa sitt missnöje med FRA-lagen. Bland talarna fanns bland andra miljöpartiets Maria Wetterstrand, vänsterpartiets Alice Åström, LUF:s Frida Johansson Metso och Jytte Guteland från SSU. Och visst var det lite kul att se Ung vänster stående sida vid sida med Stekare mot FRA…

Noteras kan också att jag på vägen till demonstrationen nästan gick in i Fredrik Malm, som hade mycket bråttom bort längs Drottninggatan – månne i ett försök att komma så långt bort som möjligt från de obehagliga sanningar som skulle sägas på Mynttorget?

Med tanke på att flera ungdomsförbund närvarade, borde det ha kunnat locka ännu mer folk. Men en torsdag mitt i sommaren kanske detta deltagarantal ändå är riktigt bra.

Och det är bara början…

Miljöpartiets Maria Wetterstrand lovar att kämpa vidare. Rick Falkvinge i bakgrunden.

Enad front mot FRA.