FRA spanar inte på vanliga medborgare. Deras spaning riktar sig bara mot yttre hot. Spaningen är nödvändig för Sveriges säkerhet. Tre påståenden som vi vet är lögner. Och mitt i all häftig kritik avfärdar försvarsminister Tolgfors de sex folkpartisternas krav på en lag som inte utsätter oskyldiga för avlyssning. Regeringen verkar vara så djupt nedgrävd i sitt skyttevärn att den inte kan komma upp ur det utan att förlora ansiktet.

Nedanstående utdrag är exempel på vad FRA betraktar som ”yttre hot”.

”X meddelar 960317 en viss Bengt Novén, Kungsbacka, att företaget är berett att granska ett erbjudande från Novén angående avyttring av ”en förstklassig vara”. Det kan eventuellt röra sig om datorer.”

”Fritz Harry Andersson, Råneå, inbjuds 960228 av Republiken Karelens statliga kommitté för byggande, byggindustri och arkitektur: Andersson skall delta i gemensamt utvecklingsarbete inom den karelska träförädlingsindustrin. Den karelska sidans representant är inte känd.”

”Ragnar Gussing och Göran Näslund vid AMS i Falun inbjuds av Economic Committee of the Novgorod Region Administration att vid någon lämplig tidpunkt besöka Novgorod för att diskutera omskolningsprojekt för tillfälligt arbetslösa specialister.”

Se hela listan av de 103 avlyssnade svenskarna på Hax blogg.