Internet släpps fritt under OS i Kina. Det var en lite oväntad eftergift från kinesiskt håll och den ska betyda att regimkritiska sidor blir tillgängliga under de få veckor som OS-spelen pågår.

Hu Jintao säger att han hoppas att de utländska journalisterna ska bevaka vad de ser och upplever på ett objektivt sätt. Nu är säkert den internationella presskåren mer intresserad av vad som händer på löparbanorna än vad som skrivs om falun gong, men detta visar att de kinesiska myndigheterna är påverkbara. OS-arrangemanget hade ju inte fallit om arrangören sagt nej till att släppa på censuren. IOK hade tvingats acceptera detta och bära hundhuvudet. Samtidigt kommer kritiken mot bristande mänskliga rättigheter i Kina varken försvinna eller avta, så någon seger i det hänseendet har regimen heller inte vunnit.

OS ruskar om lite grand – ett fritt Internet och ingen ordförande Mao på de nytryckta sedlarna. Särskilt mycket lär nu detta inte betyda på sikt, men kineserna får i alla chansen att surfa fritt några veckor. Om de vågar.