Gröna fina plantor i kommunens regi i centrala Luleå har visat sig vara cannabisplantor. Och det går ju inte för sig i det ”narkotikafria samhället”.

Därför har de nu ryckts upp med rötterna. Galenskap. Rena rama solförmörkelsen