EU puttrar på med ryggskrubbande, ekonomisk oansvarighet, förmynderi och regleringsiver. Då är det upplyftande att se att det i alla fall finns någon i parlamentet som har ryggrad att säga som det är.

Om det fanns fler Nigel Farage i detta avseende skulle väldigt mycket tid gå åt till att bara säga de nödvändiga sanningarna. Och då kanske politikerna inte skulle hinna ställa till med ännu mer skada än de redan gör. Farages kritik riktar sig ju bara mot sammansättningen av EU-kommissionen. Det finns som bekant betydligt mer än så att anmärka på…

Via SvD:s Ledarbloggs YouTubeOnsdag. Se även detta upprörande klipp om ledamöternas snikna fuskande.