En ny studie vederlägger tidigare föreställningar om höjda havsvattennivåer om hela eller delar av istäcket på Antarktis skulle kollapsa, berättar SvD (ej online). 5-6 meter har reducerats till hälften.

Detta visar hur fluffiga och opålitliga klimatforskarnas beräkningar är. Det värsta är att världens politiker fattar beslut på sådana här siffror.

”Det intressanta är att havsnivåhöjningen inte är kopplad till hur snabbt eller i hur stor omfattning istäcket kollapsar”, säger Jonathan Bamber vid brittiska Bristoluniversitetet som presenterar rönen i tidskriften Science.

Forskarna vet helt enkelt väldigt lite om framtidens klimat. Ändå förklaras diskussionen gång på gång vara ”över”. I själva verket har den bara börjat. Att genomföra genomgripande förändringar i hela världen grundade på så här osäkra uppgifter är oerhört oansvarigt.