Å ena sidan är Sverigedemokraterna ett inskränkt skräpparti som bygger sin politik på fördomar om andra kulturer och övertygelser om ”svensk” kulturs överhöghet. Å andra sidan är isolering av partiet heller ingen framkomlig väg. Vad ska riksdagspartierna göra om Sverigedemokraterna når riksdagen nästa år?

Missnöjespartier lever på att stå i opposition. Mot makten. Överheten. Etablissemanget. Då kan de bekvämt stå vid sidan om och lova sådant som inte går att genomföra och/eller finansiera. För väljarna är det inte så viktigt. Om de etablerade partierna vägrar att debattera med dem får missnöjespartierna dessutom en för dem högst välkommen outsiderposition. Sverigedemokraterna har ända sedan sitt något mer rättframma 90-tal (innan de värsta rasistiska kampanjerna lindades in i sockersött omslagspapper) hävdat att de säger vad vi andra tänker. De vill framstå som det enda partiet som slår näven i bordet och säger det som inte är politiskt korrekt. Och det är förvisso sant. Men Sverigedemokraterna är samtidigt oerhört inskränkta, vilket inte minst Maciej Zarembas artikel om partiet i DN visar. Ty vad är egentligen ”svensk” kultur? Vad innebär det att vara svensk? Det går inte att ge ett tydligt svar på de frågorna. Inte minst Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hade problem. Och det finns väldigt litet stöd för att invandringen skulle vara skadlig för Sverige.

Jörg Haider hade som störst framgångar i Österrike när hans parti satt i opposition. Väl vid regeringsmakten slets partiet slutligen isär och föll som en sten i valet efter. Även om det bär emot, är faktiskt det effektivaste sättet att mota främlingsfientliga partier i grind att ge dem inflytande. Väljarna måste få se att Sverigedemokraterna egentligen bara har en politik, invandringspolitiken, och att den inte räcker för att regera ett land. Valet efter skulle partiet sannolikt 1) falla ur riksdagen, 2) splittras. Det kanske kunde vara värt en mandatperiods huvudvärk.

Sannolikt skulle det uppfattas som politiskt självmord för endera block att göra upp med Sverigedemokraterna för att vinna riksdagsmajoriteten. En troligare lösning blir förmodligen att Alliansen tar stöd av Miljöpartiet om oppositionen inte lyckas få en majoritet. Men att isolera Sverigedemokraterna kommer inte att få dem att försvinna. Och rätt som det är kan vi sitta med ett SD som har lockat 8-9 procent av väljarna, inte fyra. Vad gör vi då?