FN:s chefsförhandlare om klimatet, Yvo de Boer, avgår. Han lämnar sin post den 1 juli. Bakgrunden är det misslyckade mötet i Köpenhamn i december.

Nu är frågan om även chefen för FN:s klimatpanel IPCC, Rajendra Pachauri, ska lämna sin post. Det har inget med klimatmötet att göra, men desto mer med den bristande trovärdighet som IPCC skaffat sig efter upprepade avslöjanden om oegentligheter, överdrifter och rena lögner i klimatpanelens arbete.

Pachauri har redan släppt sin första roman och kan således fortsätta med att skriva fiktion för egen räkning i stället för i FN:s regi.

Till detta ska läggas att Phil Jones, chef för Climate Research Unit, CRU, (vars email blev offentliggjorda) har i en intervju erkänt att världen inte alls har blivit varmare de senaste 15 åren. Och när han får frågan om det inte kan förhålla sig så, att den uppvärmning vi såg under perioden 1975-1998 delvis kan bero på naturliga orsaker, svarar Jones att ”det ligger lite utanför mitt kompetensområde”. Kompetensområdet är således att endast leta efter mänsklig påverkan, punkt.

Trovärdighet, var ordet för dagen…