Fler mätningar visar nu samstämmigt att gapet mellan blocken minskar. Det mesta tyder på ett väldigt jämnt val. Små händelser kan avgöra.

Det uppdagade fusket inom Moderaterna tror jag inte är en sådan händelse. Den kommer att vara glömd om en vecka. Däremot kommer båda sidor behöva akta sig för liknande händelser just närmare valet vi kommer. Varje företeelse som kan sätta igång mediedrev och skapa momentum för motståndaren är livsfarlig.

Tendensen är att ju mer de rödgröna berättar om sin politik, desto bättre går det för Alliansen i opinionen. Den så kallade ”superveckan” med ett flertal debatter i både radio och TV ger avtryck i Sifos mätning. Moderaterna stärks, Socialdemokraterna tappar. Detta måste kännas lite motigt för Mona Sahlin, vars parti var som störst innan det hade formerat någon politik över huvud taget under sin nya partiledare.

Alliansen har lyckats undanröja några potentiella rotvältor inför valrörelsen. Saabaffären är i princip i hamn och någon ny ”FRA-debatt” på grund av datalagringsdirektivet kommer vi inte att få se innan valet. Sjukförsäkringsdebatten kan dock fortfarande bli en huvudvärk för regeringen under sommaren och hösten. Just nu består oppositionens försprång av Miljöpartiets framgångar. Jag vidhåller att Alliansen behöver rikta sitt krut mot Maria Wetterstrands parti. Ty varken Socialdemokraterna eller Vänstern kommer att sjunka lägre i opinionen.

De senaste mätningarna tyder också på ett avtagande intresse för Sverigedemokraterna. Även här märks hur påverkbara väljarna är. En debattartikel i Aftonbladet satte partiet på kartan och placerade partiledaren i TV-soffor. Vilket märktes direkt i opinionen. Nu har debatten lagt sig, Sverigedemokraterna omnämns inte lika ofta och plötsligt är intresset svalare. Bara sådär.

”Massan är dum och blind”, var det någon som sade en gång i tiden…