Ung vänster vill se fasta anställningar för ungdomar som just avslutat gymnasiet. Visstidsanställningar har satts i system, klagas det.

Ung vänster frågar sig inte varför arbetsgivare egentligen är rädda för att fastanställa människor. De utgår från att det måste bero på arbetsgivares inneboende ondska. De frågar sig heller inte varför just Sverige har en så skyhög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra länder. Beror det på att andra EU-länder har en lagstiftad rätt till heltid? Knappast.

Faktum är att vänsterns trygghetspolitik skapar otrygghet. Företrädarna för vänsterpartierna har stora svårigheter med att förstå det grundläggande förhållandet aktion-reaktion. Förbjuder du något, försvinner inte nödvändigtvis problemet. Det förändras, går under jorden, byter utseende. Och återkommer. Lagar och förbud kan dessutom skapa nya problem. Vi ser det närhelst politiker försöker reglera, kontrollera och förbjuda saker. Vi ser det på narkotikaområdet (i form av ökad kriminalitet och dödlighet), på sexköpsområdet (i form av otrygghet för säljare och stigmatisering av både köpare och säljare), på bostadsmarknaden (i form av en omfattande svart marknad som endast är öppen för människor med feta plånböcker) och inte minst på arbetsmarknaden (i form av höga trösklar och därmed hög arbetslöshet bland vissa grupper). Exemplen på där en ”välmenande” politik skapar problemen är många.

I sin strävan att skapa en bomullsinvaddad arbetsmarknad har de rödgröna axelmakterna gjort det dyrt och problematiskt att anställa människor – och därtill gjort det dyrt att arbeta. Följden blir i bästa fall just de visstidsanställningar som Ung vänster inte gillar, i värsta fall att arbetsgivarna helt enkelt avvaktar med att anställa. De höga skatterna på arbete gör i sin tur arbetstagare extra sårbara eftersom många människor inte har någon möjlighet att lägga upp en krisbuffert. De hänvisas till offentliga bidragssystem (vilket är precis vad vänsterpartierna vill).

Dessutom vill jag framhärda att många unga, de facto, är bekväma och lite lata. De nöjer sig inte med en väldigt låg ingångslön, ”skitjobb” på McDonald’s eller något kafé utan letar efter välbetalda och bekväma jobb. Trots att de är 18 och saknar relevant arbetslivserfarenhet. Denna attityd måste förändras. Målet måste alltid vara att klara sin egen försörjning. Den stoltheten borde alla människor ha. Det kan finnas tillfällen i livet då det av olika anledningar går åt skogen. Men fullt friska personer ska arbeta och försörja sig.

Vi behöver en rörlig arbetsmarknad. En marknad där det är lätt att både anställa och sparka människor. Jag inbillar mig att arbetsgivare faktiskt inte vill göra sig av med den som gör ett bra jobb så länge det finns arbete att erbjuda. Poängen med ökad flexibilitet, och lägre skatt på arbete, är att steget till nästa arbete blir betydligt kortare än i dag, att avsked således inte blir den fullständiga katastrof det i dag kan vara. Lägre skatt på arbete möjliggör människor att lägga undan en krisbuffert för att klara sig mellan två jobb.

Alliansen hade kunnat göra något åt ungdomsarbetslösheten under sina år vid makten men valde att fega ur (trots att Centerpartiet faktiskt drivit på för en förändring). Problemen kvarstår sålunda. Vid en rödgrön valseger kan problemen förvärras ytterligare. Grattis, Sverige.