Det är förstås illa nog att bedra kunderna med falsk marknadsföring om färska produkter. Det är illa nog att anställda när det är lite att göra tvingas stämpla ut och sitta och vänta på arbetsplatsen för att få stämpla in och jobba igen. Än värre är emellertid McDonald’s uppenbarligen systematiska redigering av anställdas tidskort. Följden blir alltså att anställda förväntas arbeta x antal timmar gratis åt företaget.

Detta förefaller vara inbyggt i McDonald’s system. Systemet som sådant är standardiserat. Och synbart ruttet. Det är osannolikt att ledningen för McDonald’s i Sverige, eller andra länder, inte har känt till detta. Kanske har de inte haft hela bilden klar för sig överallt, men det är struntprat att låtsas som om detta skulle vara en fullständig överraskning för företagets ledning.

Det är särskilt vidrigt eftersom många som jobbar på McDonald’s är ”lätta offer” i den meningen att de är unga, oerfarna och därmed inte lätt mopsar sig mot arbetsledare eller chefer. Många av oss kan säkert känna igen oss i den situationen när vi fått ett jobb för första gången. Eller när vi bara är helt beroende av inkomsten för vår överlevnad.

Frågan är hur vanligt detta är i branschen som helhet. Om det bara är McDonald’s som har ett sådant system för att pressa personalutgifterna eller om det även förekommer på kedjor som Burger King och Max.

Jag har inget emot snabbmatskedjor med låga löner. De är ofta en dörr in på arbetsmarknaden för unga. Men att bete sig som McDonald’s gör är faktiskt att lura de anställda. Att bedra dem. Det är inte OK någonstans att bete sig på det sättet.

Jag skulle kunna ropa på bojkott av McDonald’s. För egen del känns det lite onödigt eftersom jag sedan 12 år tillbaka ändå inte äter där. Men ni andra…

I’m not lovin’ it…