Efter olyckliga förseningar och semestrar är Nyliberalen äntligen färdig. Den skickades till tryck förra veckan och bör vara prenumeranter till handa vilken dag som helst. I det nya numret kan du läsa om bland annat följande:

Maggie Thauersköld Crusell skriver om hur klimatalarmismen fick sig en törn när oegentligheter i IPCC:s klimatrapporter avslöjades. Kritiken mot bristerna i klimatpanelens arbete har fört med sig att allt fler vågar yttra kritik mot den påstådda konsensus som råder.

Henrik Alexandersson skriver om ett EU där den frihetliga EU-kritiken behövs mer än någonsin. Valet till Europaparlamentet 2014 kan bli sista chansen för EU-kritikerna att göra något av substans innan det är för sent.

En tanke med ekonomiska reformer i liberal riktning är att de skall gynna produktivt entreprenörskap och företagande. I detta hänseende kan man fråga sig om Sverige har kommit särskilt långt. Niklas Elert skriver att samhällets normer och värderingar behöver förändras för att vi i Sverige ska få en ny syn på entreprenören. Stefan Karlsson förklarar orsakerna till ett svenskt sysselsättningsunder och beskriver hur Alliansens politik har behållit en hög sysselsättning och en ekonomi i gott skick trots den djupaste globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Elva år efter införandet av förbudet mot att köpa sex i Sverige släpper staten en utvärdering av hur lagen har fungerat. Eftersom direktiven fullständigt bakband utredarna omöjliggjordes en kritisk granskning. Vad vi fick var ett rent beställningsverk. Hans Engnell anser trots detta att det finns anledning att vara en smula optimistisk om framtiden när det gäller frågan om sexuell integritet. Valet stundar. En historiskt försvagad socialdemokrati som tvingats ingå valsamarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet står mot en samkörd borgerlig allians som både genomfört liberala reformer och skrämt bort liberala väljare genom sitt agerande i integritetsfrågorna. Hans Engnell undrar om det egentligen spelar någon roll vilka som vinner. Plus recensioner, attacker och annat!
Är du frihetligt sinnad men inte prenumerant ännu? Sätt in 200 kronor för 4 nummer på PlusGirokonto 449 71 84 – 4 och testa på!
Det går även att köpa lösnummer om du inte vill teckna dig för 4 nummer på en gång. Sätt in 49 kronor+20 kronor i frakt på samma PlusGirokonto och glöm inte namn och adress!