”Att vara en del av eurozonen, eller att sträva mot det, borde vara det
som definierar EU.”

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso