DN har gjort en artikelserie om barn som säljer sex. Få sexköpare åker fast – och ingen får fängelse. Hårdare tag, var vinkeln. Och effekten blev förutsägbar. Läsarna rasar. Barnombudsmannen rasar. ”Sexhandel med minderåriga” kallas det. Men är det verkligen så enkelt?

När man läser artikelserien och reaktionerna på den kan man förledas tro att det handlar om 10- eller 12-åringar som utsätts av pedofiler. ”Barnen” som avses är emellertid mellan 15 och 17 år gamla och är således i gymnasieåldern. I lagens mening är de barn, men mer rättvisande vore att kalla dem ungdomar. Sexuellt aktiva sådana.

Att de väljer att sälja sexuella tjänster är förstås en omständighet som är värd att ta på allvar. Men vi måste samtidigt erkänna faktumet att en person som är 15 år eller äldre (åtminstone än så länge) har den sexuella självbestämmanderätten och att den kan användas på sätt som majoritetssamhället måhända inte alltid gillar.

Det blir problematiskt att kalla personer som har sexuell självbestämmanderätt för barn och sex i den åldern för övergrepp. Nu är sexköp förbjudet i Sverige, oavsett säljarens ålder gör sig köparen därför skyldig till ett lagbrott. Men det finns en oroväckande trend i samhället att tabubelägga ungdomars sexualitet. I Sverige predikar vi inte avhållsamhet som i många religiösa länder, däremot är vi noga med att påpeka att sexet måste ske på rätt sätt, under rätt förutsättningar och med rätt person(er) – annars jävlar.

Ungdomars sexvanor är på tapeten just nu. En undersökning vid Linköpings universitet visar att var tionde tjej på gymnasiet någon gång har tvingats eller övertalats till penetrerande sex. Om frågan enbart hade gällt tvång hade svaren förmodligen inte blivit lika intressanta. Därför inkluderades även övertalning. Plötsligt får frågan en annan spännvidd och omfattar fler. Det blev en SVT-dokumentär som följd. Grattis.

Sex genom övertalning brukar kallas ”tjatsex”. Detta är vi nog många som någon gång har gått med på. Såg vi det som ett övergrepp då? Eller njöt vi kanske bara inte lika mycket som vi annars skulle ha gjort? Och hur länge ska vi förväntas gå omkring och ångra ett samlag som var dåligt eller med en person vi egentligen inte var så intresserade av?

Vi måste försöka komma bort från försöken att ständigt reklamera samlag vi inte tyckte var så bra eller egentligen var så pigga på. Att låta sig övertalas är inte detsamma som att våldtas. Och den skuld och skam som åklagare Ulrika Rogland pratar om – var kommer den ifrån om inte från det omgivande samhället som fördömer ungdomen för att ha haft sex på fel sätt? Om bara fler hade en lite mer avspänd inställning till sex hade vi sluppit mycket skam, mycket ångest och även många dumma lagar.