Sommaren betyder semester och är en avslappningens tid för många. Då lever vi lite mer osunt än vi annars gör under resten av året. Vi dricker lite mer, äter lite mer ohälsosamt och det går åt några fler glassar än vanligt. Det är därför inte att förvåna att vi varje sommar får ta emot nya förslag på folkhälsofrämjande åtgärder från läkare, nykterister och andra röststarka grupper som vill lägga våra liv tillrätta.

Mattias Svensson och Maria Abrahamsson (m) skriver en debattartikel på DN Debatt om vikten av att motverka ännu fler moraliserande förbud i Sverige, nu senast ett förslag om att förbjuda rökning även på badstränder och i parker.

För en liberal finns förstås inget att invända mot själva innehållet, även om artikeln känns skriven på rutin. Den känns emellertid lite väl alliansvänlig. ”Vi nickar gillande varje gång alliansens politik ökar människors frihetsgrad”, skriver Svensson och Abrahamsson som vore det något som skedde tämligen ofta. Någon avsevärd skillnad i politik jämfört med de rödgröna står dock inte att se.

Moderaterna har, särskilt historiskt, haft en mer liberal alkoholpolitik än de rödgröna partierna, men där stöter de på motstånd även inom Alliansen. Systembolagets detaljhandelsmonopol är inte det minsta hotat och frågan om fler liberaliseringar tämligen död. Och ska vi bredda perspektivet och omfatta även frihetsfrågor som inte har med tobak och alkohol att göra, är det svårt att se hur Alliansen skulle ha tagit några steg framåt alls.

Avskaffandet av apoteksmonopolet var visserligen en välkommen och viktig frihetsreform. Men samtidigt har Alliansregeringen med emfas fortsatt den repressiva narkotikapolitiken (även om ett beslut i HD nu kan ställa till det för alla som regelmässigt vill utnyttja hela straffskalan i narkotikamål). Man har skärpt den radikalfeministiska och moralistiska sexköpslagen, en lag som reglerar frivilliga sexuella överenskommelser mellan myndiga personer.

Svensson kan som fri debattör och författare säga vad han tycker utan att det får några negativa konsekvenser. Det är det fina med att inte vara partipolitisk. För Maria Abrahamsson är handlingsutrymmet mer begränsat. Det återstår att se om hon gör något mer väsen av sig i frågan om moraliserande lagstiftning än att underteckna en DN Debatt-are.